San Simón, Illa do Pensamento Redondela – Galicia 29-30 maio 2015

NEThinking é un encontro anual entre algúns dos expertos comunicadores, bloggers e artistas máis influentes en internet, para debater e transmitir coñecemento sobre o contorno dixital, os novos medios comunicación, redes e modelos de negocio en torno aos contidos dixitais rede. Nos tres foros celebrados, nos anos 2011, 2012, 2013 e 2014na Illa de San Simón, A Illa do Pensamento (Redondela- Pontevedra-Galicia), logramos reunir a algúns dos referentes do panorama nacional con máis seguidores nas súas plataformas e redes sociais.